Sikkerhed på Skibet

Vi sejler for dig, og med fokus på at din ferieoplevelse skal være den bedst mulige.

Vores besætninger er professionelle og servicemindede.

Kaptajnerne på skibene er certificeret uddannede og har mange års erfaring.

Hvis vejrforhold eller andet taler for det, har kaptajnen bemyndigelse til at ændre skibets sejladsrute af hensyn til gæsternes velfærd og skibets sikkerhed, uden at spørge gæsterne, kursusleder eller rejseleder om lov til dette. Dog vil kaptajnen hurtigst muligt informere om eventuelle ændringer, og grunden hertil.

Skibet er udrustet med højteknologisk sikkerheds udstyr, som lever op til internationale standarder, og internationale love om sikkerhed til søs.

Der findes brandslukningsudstyr i samtlige kahytter, salon og pantry. Maskinrummet har sit eget helt særlige slukningsanlæg.

I hver kahyt findes redningsvest til gæsterne.

Der findes en viking redningsflåde, samt en åben life-raft om bord, ligesom skibets dingy anvendes i nødstilfælde.

Om bord er endvidere installeret forskellige alarmer på strategiske steder, herunder røgalarm, gasalarm, indtrængende vand alarm, brandalarm m.v.

Skibet har VHF radio, hvor nødkanalen altid er klar til brug, ligesom der findes det internationalt anerkendte AIS system, som fungerer med GPS positionsangivelse og direkte opkald til kystvagten.

I tilfælde af ulykker eller sygdom, yder kaptajn og besætning førstehjælp. Minimum kaptajnen på skibet, har en udvidet samaritter og første hjælps uddannelse, ligesom der er et veludrustet skibsapotek med både medicin og forbindsstoffer.